Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2515
Title: Ekonomiczne aspekty czasu wolnego
Authors: Puciato, Daniel
Keywords: czas wolny
rekreacja
użyteczność
podaż pracy
Issue Date: 2009
Citation: Puciato D. Ekonomiczne aspekty czasu wolnego / Daniel Puciato // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Л., 2009. - Вип. 13, т. 4. - С. 166 - 171.
Abstract: Ogromne tempo życia, z jakim mamy obecnie do czynienia powoduje, że czas wolny jest istotną determinantą jakości życia. Celem pracy jest próba przedstawienia ekonomicznych aspektów czasu wolnego. Czas wolny z perspektywy historycznej jest zjawiskiem relatywnie młodym, do którego powstania i stopniowego wydłużania, przyczynił się głównie rozwój cywilizacji oraz zmiany w ustawodawstwie pracy. Rozważania teorii ekonomii nad problematyką czasu wolnego opierają się na podziale czasu, na czas pracy oraz czas wolny. Wybór między tymi kategoriami jest sprawą subiektywną, a u jego podstaw leży racjonalność oraz maksymalizowanie użyteczności stanów z nich wynikających.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2515
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Puciato_26.pdf271.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.