Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24163
Title: Динаміка показників якості життя спортсменів з пошкодженнями опорно-рухового апарату в процесі занять пауерліфтингом
Authors: Розторгуй, Марія
Кухтій, Світлана
Roztorhui, Mariia
Kukhtii, Svitlana
Keywords: нозологічна група
спорт
пауерліфтинг
реабілітація
підготовка
Issue Date: 2019
Citation: Розторгуй М. С. Динаміка показників якості життя спортсменів з пошкодженнями опорно-рухового апарату в процесі занять пауерліфтингом / Розторгуй М. С., Кухтій С. Я. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 4(112)19. – С. 121–126.
Abstract: Численні дослідження в галузі адаптивного спорту вказують на те, що адаптивний спорт позитивно впливає на якість життя осіб з інвалідністю. Метою даного наукового дослідження є виявлення показників якості життя спортсменів з пошкодженнями опорно-рухового апарату та їх динаміку в процесі занять пауерліфтингом. Для реалізації поставленої мети були використані аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, соціологічні методи, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. В результаті дослідження встановлено, що заняття пауерліфтингом позитивно впливають на якість життя спортсменів з пошкодженнями опорно-рухового апарату; приріст показників загального фізичного компоненту є вищими ніж показники загального психічного компоненту в спортсменів з інвалідністю; немає достовірних відмінностей у показниках якості життя за шкалами опитувальника SF36 до початку та після експерименту серед спортсменів різних нозологічних груп, що свідчить про те, що рівень якості життя не залежить від нозологічної групи спортсменів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24163
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розторгуй_Кухтій_2019.pdf130.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.