Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24116
Title: Адаптивний спорт як засіб підвищення якості життя осіб з вадами зору
Authors: Розторгуй, Марія
Гладкий, В.
Гангур, О.
Нос, А.
Посенко, О.
Roztorhui, Mariia
Keywords: адаптивний спорт
особи з вадами зору
інвалідністю
реабілітація
Issue Date: 2019
Citation: Адаптивний спорт як засіб підвищення якості життя осіб з вадами зору / Розторгуй М. С., Гладкий В. Я, Гангур О. В., А. Б. Нос, О. О. Посенко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 1(107)19. – С. 83–87.
Abstract: Численні дослідження в галузі адаптивного спорту вказують на те, що в системі підготовки спортсменів реабілітаційна складова повинна бути складовою частиною побудови багаторічної підготовки. В структурі багаторічної підготовки спортсменів в адаптивному спорті науковці виділяють етап спортивно-реабілітаційної підготовки, який повинен передбачати реалізацію реабілітаційних завдань та завдань спортивної орієнтації, що дозволить створити передумови для поглибленої спортивної підготовки в майбутньому. Метою даного наукового дослідження є виявлення ефективності використання занять адаптивним спортом як засобу підвищення якості життя осіб з вадами зору. Для реалізації поставленої мети було використано аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, соціологічні методи, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У досліджені взяли участь 34 особи з вадами зору. Виявлено наявність достовірних відмінностей у показниках якості життя у осіб з вадами зору до початку та після занять адаптивним спортом. Аналіз отриманих результатів свідчить, що приріст показників загальног о фізичного компоненту є вищими ніж показники загального психічного компоненту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24116
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roztorhui_Гладкий та ін_2019.pdf265.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.