Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24047
Title: The current stste and the peculiarities of physical activity of teenagers in Ukraine and Poland
Authors: Solovei, Alla
Rymar, Olha
Yaroshyk, Marta
Sorokolit, Nataliya
Соловей, Алла
Римар, Ольга
Ярошик, Марта
Сороколіт, Наталія
Keywords: рухова активність
діти
школярі
Issue Date: 2017
Citation: The current stste and the peculiarities of physical activity of teenagers in Ukraine and Poland / Alla Solovei, Olha Rymar, Marta Yaroshyk, Nataliya Sorokolit // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Л. Українки. - Луцьк, 2017. - № 1(37). - С. 91–96.
Abstract: Сучасний стан та особливості рухової активності підлітків України й Польщі. Актуальність дослідження зумовлена пошуком способів оптимізації рівня рухової активності людини. Вивчення рівня рухової активності мешканців сусідніх держав України та Польщі, які мають відмінності в системах освіти, культури, соціально–економічного устрою, дасть змогу полегшити пошук шляхів оптимізації рівня рухової активності населення обох країн. У дослідженні особливу увагу приділено проблемі вивчення рухової активності дітей і молоді, належний рівень якої є гарантією здоров’я нації. Мета дослідження – установити сучасний стан та особливості рухової активності дітей 13–15 років, котрі проживають у Польщі й Україні. Результати дослідження. У статті представлено порівняльний аналіз результатів анкетування польських та українських школярів 13–15 років. Також проведено порівняльний аналіз показників рухової активності дітей 13–15 років України й Польщі. Установлено, що діти обох країн однаково надають перевагу малорухливим видам діяльності у вільний час. Українські школярі вище оцінюють урок фізичного виховання і власний рівень фізичної підготовленості. Водночас в українських учнів простежено тенденцію до зниження рівня рухової активності з 13 до 15 років, порівняно з польськими школярами. Висновки. Отримані показники крокометрії є нижчими за норму, що свідчить про малорухливий спосіб життя учнів цієї вікової групи (українські діти – 7, 9 тис. кроків на день; польські – 9,7 тис.). В учнів Польщі спостерігаємо тенденцію до збільшення обсягу рухової активності (13 років – 8,8 тис. кроків на день; 15 років – 11 тис.). І навпаки, у школярів України простежено тенденцію до зниження обсягу рухової активності (13 років – 9,9 тис. кроків на день; 15 років – 6,7 тис.).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24047
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соловей_Римар_Ярошмк_Сороколіт_2017.pdf278.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.