Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24040
Title: Вимоги змагальної діяльності до підготовленості кваліфікованих спортсменів у бадмінтоні (теоретичний аспект)
Authors: Лювей, Ю.
Каратник, Іван
Пітин, Мар'ян
Liuvei, Yu.
Karatnyk, Ivan
Pityn, Marian
Keywords: бадмінтон
змагальна діяльність
вимоги
Issue Date: 2019
Citation: Лювей Ю. Вимоги змагальної діяльності до підготовленості кваліфікованих спортсменів у бадмінтоні (теоретичний аспект) / Лювей Ю., Каратник І. В., Пітин М. П. // Спортивні ігри = Sportyvni ihry = Спортивные игры. – 2019. – № 4(14). – С. 24–34.
Abstract: Бадмінтон було включено до програми змагань Ігор Олімпіад у 1992 році (Барселона, Іспанія). Цей вид спорту демонструє стабільно зростаючу популярність. Динамічна зміна правил змагань впливає на структуру та зміст змагальної діяльності та, відповідно, на вимоги до структури та змісту системи підготовки (окремих її сторін) спортсменів на усіх етапах багаторічного удосконалення. Виявлена потреба пошуку та актуалізації наукових напрямів спрямованих на обґрунтування окремих компонентів системи підготовки спортсменів у бадмінтоні на різних етапах багаторічного удосконалення з урахуванням актуальних вимог змагальної діяльності. Мета: здійснити аналіз теоретичних відомостей щодо вимог до підготовленості спортсменів у бадмінтоні зі сторони змагальної діяльності. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення, абстрагування, аналогії, порівняння. Результати. Система підготовки спортсменів у різних видах спорту вимагає динамічних змін відповідно до змін правил та розвитку (удосконалення) окремих її складових. У бадмінтоні наявні усі з зазначених чинників, які зумовлюють постійний науковий пошук серед фахівців галузі фізичної культури вітчизняного та міжнародного рівнів. Структура та зміст науково-методичного обґрунтування системи підготовки кваліфікованих бадмінтоністів тісно пов’язані із процесами інтенсифікація змагальної діяльності у бадмінтоні. Умови навчальнотренувального процесу повинні враховувати основоположні принципи системи підготовки спортсменів, зокрема принцип єдності взаємозв’язку структур змагальної та тренувальної діяльності поряд із хвилеподібністю та варіативністю навантажень. Серед чинників забезпечення ефективної змагальної діяльності базовим є відповідний рівень підготовленості спортсменів. Водночас логіка побудови багаторічного удосконалення за різними сторонами вказує на первинність власне фізичної підготовки та для формування відповідного рівня підготовленості бадмінтоністів
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24040
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лювей_Каратник_Пітин_2019.pdf457.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.