Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23901
Title: Методика та організація науково-дослідної роботи : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти рівня освіти "магістр"
Authors: Сосіна, Валентина
Sosina, Valentyna
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Методика та організація науково-дослідної роботи
спеціальність "Хореографія"
5 курс
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
теми семінарських занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
залікові вимоги
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 3-Jan-2020
Citation: Методика та організація науково-дослідної роботи : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти рівня освіти "магістр" / розроб. Сосіна В. Ю. - Львів, 2019. - 9 с.
Abstract: Мета - викладення дисципліни є формування знань, вмінь і навичок для проведення наукових досліджень у вибраній галузі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23901
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП НДР маг.pdf143.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.