Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22155
Title: Медсестринство в терапії : підручник
Authors: Швед, М.
Пасєчко, Н.
Лемке, М.
Мазур, П.
Білик, Л.
Сопель, О.
Вайда, О.
Геряк, С.
Keywords: медсестринство
обстеження пацієнта
захворювання органів дихання
захворювання органів крвообігу
захворювання органів травлення
захворювання нирок
захворювання ендокринної системи
захворювання крові
алергічні захворювання
професійні захворювання
Issue Date: 2004
Citation: Медсестринство в терапії : підручник / за заг. ред. М. І. Шведа, Н. В. Пасєчко. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 546 с.
Abstract: Відповідно до національної програми розвитку медсестринства в Україні значно підвищені вимоги до рівня медсестринської допомоги. В умовах сьогодення сестринська допомога є найбільш доступною і тому має бути кваліфікованою та високопрофесійною. Об’єм матеріалу викладено у трьох розділах підручника. В І розділі подано загальні відомості про розвиток терапії і медсестринства, а також визначення теоретичних положень щодо поняття хвороба, симптоми і синдроми. У ІІ розділі викладено методи обстеження хворого, які використовує медична сестра, виявляючи і оцінюючи діагностичні ознаки захворювань різних органів та систем. Спеціальна частина підручника включає виклад захворювань внутрішніх органів за системами організму. Матеріал систематизовано в плані реалізації основних етапів сестринського процесу. Структура кожного розділу спеціальної частини включає короткий анатомо-фізіологічний опис системи, основні проблеми, що виникають при обстеженні хворого, а також спеціальні методи обстеження, клініку захворювання та особливості догляду за хворим. В додатках вміщено освітньо-кваліфікаційну характеристику медичних сестер, карту сестринського обстеження пацієнта, нормативні показники деяких додаткових методів обстеження, характеристику дієт. Підручник написаний на основі діючої типової програми з „Медсестринства в терапії” і рекомендований для студентів вищих навчальних медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації та практикуючих медичних сестер.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22155
Appears in Collections:Книги

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Медсестринство в терапії_Швед.pdf3.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.