Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/21373
Title: Спосіб оцінювання рівня силових можливостей осіб з інвалідністю : патент 133451 Україна : МПК A61B 5/22, G01L 1/20
Authors: Розторгуй, Марія
Передерій, Аліна
Бріскін, Юрій
Попович, Олександр
Товстоног, Олександр
Roztorhui, Mariia
Perederii, Alina
Briskin, Yurii
Popovych, Oleksandr
Tovstonoh, Oleksandr
Keywords: інваліди
силові можливості
оцінювання рівня силових можливостей
Issue Date: 2019
Citation: Спосіб оцінювання рівня силових можливостей осіб з інвалідністю : патент 133451 Україна : МПК A61B 5/22, G01L 1/20 / Розторгуй М. С., Передерій А. В., Бріскін Ю. А., Попович О. І., Товстоног О. Ф. – № u 2018 10338 ; заявл. 19.10.2018 ; опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.
Abstract: Спосіб оцінювання рівня силових можливостей осіб з інвалідністю передбачає виконання тестового руху з використання модифікованого пристрою МТ 2. Дані про опір з модифікованого пристрою МТ 2 через датчик сили та піковий детектор передаються на додатково вмонтований блок сигнального перетворення тензометричних сенсорів і через Wi-Fi-модуль інформація щодо рівня силових можливостей у кількісному еквіваленті (від 0 до 66 кГс) передається на програмне забезпечення персонального комп’ютера.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/21373
Appears in Collections:Патенти та авторські свідоцтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент_Бріскін_2019.pdf178.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.