Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20597
Title: Шахи : робоча програма навчальної дисципліни для студентів 1 курсу факультету спорту денної форми навчання галузі знань: 01 - "Освіта" спеціальності: 017 “Фізична культура і спорт” рівня вищої освіти "перший бакалаврський"
Authors: Янків, Ігор
Yankiv, Ihor
Кафедра стрільби та технічних видів спорту
Keywords: кафедра стрільби та технічних видів спорту
Шахи
"Фізична культура і спорт"
1 курс
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
розподіл балів
рекомендована література
Issue Date: 17-Apr-2019
Citation: Шахи : робоча програма навчальної дисципліни для студентів 1 курсу факультету спорту денної форми навчання галузі знань: 01 - "Освіта" спеціальності: 017 “Фізична культура і спорт” рівня вищої освіти "перший бакалаврський" / розроб. Янків І. Т. - Львів, 2018. - 14 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Шахи» є формування у студентів фундаментальних теоретичних та практичних знань з основ шахової гри, формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, її професійно-педагогічних знань, вмінь, навичок, які забезпечують теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузі фізичного виховання і спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20597
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча 18Шахи.pdf494.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.