Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20461
Title: Теорія і методика обраного виду спорту - Спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація - бокс) : робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу галузі знань: 01 – "Освіта / педагогіка" спеціальності: 017 – "Фізична культура і спорт" рівня вищої освіти: перший (бакалаврський) факультету фізичної культури і спорту
Authors: Нікітенко, Сергій
Nikitenko, Serhii
Кафедра фехтування, боксу і національних одноборств
Keywords: кафедра фехтування, боксу і національних одноборств
Теорія і методика обраного виду спорту - Спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація - бокс)
"Фізична культура і спорт"
2 курс
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лекційних занять
теми семінарських занять
теми практичних занять
теми методичних занять
самостійна робота
шкала оцінювання
рекомендована література
залікові вимоги
Issue Date: 11-Apr-2019
Citation: Теорія і методика обраного виду спорту - Спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація - бокс) : робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу галузі знань: 01 – "Освіта / педагогіка" спеціальності: 017 – "Фізична культура і спорт" рівня вищої освіти: перший (бакалаврський) факультету фізичної культури і спорту / розроб. Нікітенко С. А. - Львів, 2018. - 26 с.
Abstract: Мета: Сприяти формуванню у майбутніх фахівців поглиблених знань, вмінь та навичок з теорії і методики викладання боксу на етапі підготовки боксерів масових розрядів, підвищенню рівня спортивної майстерності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20461
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2курс-ТіМОВС-СПВ 2018-19н.р. 300(240год).pdf390.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.