Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2024
Title: Zaburzenia depresyjne u pacjentów rehabilitowanych z powodu przewlekłego zespołu bólowego kręgosłupa w odcinku L-S
Authors: Lenart-Domka, Ewa
Bejer, Agnieszka
Probachta, Mirosław
Keywords: хребет
фізична реабілітація
протидепресивне лікування
депресія
depresja
leki przeciwdepresyjne
przewlekły zespół bólowy L-S
Issue Date: 2010
Citation: Lenart-Domka E. Zaburzenia depresyjne u pacjentów rehabilitowanych z powodu przewlekłego zespołu bólowego kręgosłupa w odcinku L-S / Ewa Lenart-Domka, Agnieszka Bejer, Mirosław Probachta // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2010. - Вип. 14, т. 3. - C. 100 - 106.
Abstract: Депресія є наслідком психічним, який найчастіше супроводжується стійкими болями. Метою праці була оцінка частоти прояву і способів лікування депресійного стану у пацієнтів, які проходять реабілітацію з приводу стійкого больового синдрому хребта L-S. В день початку циклу терапевтичного лікування депресивний стан підтвердили 47% пацієнтів мали неземний депресивний стан і 49% пацієнтів з середнім депресивним станом отримали протидепресивне лікування, жоден не був підданий психотерапії.
Description: Depresja jest najczęściej obserwowanym zaburzeniem psychicznym współistniejącym z przewlekłym bólem. Celem pracy była ocena częstości występowania i sposobu leczenia zaburzeń depresyjnych u pacjentów rehabilitowanych z powodu przewlekłego zespołu bólowego kręgosłupa L-S. W dniu rozpoczęcia cyklu terapeutycznego zaburzenia depresyjne stwierdzono u 47 % badanych. Jedynie 7 % pacjentów z zaburzeniami o łagodnym nasileniu i 49 % pacjentów z umiarkowanym nasileniem objawów otrzymało stosowne leczenie przeciwdepresyjne, żaden nie był poddany psychoterapii mimo, że przed skierowaniem na rehabilitację pozostawali pod opieką medyczną.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2024
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lenart_201.pdf154.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.