Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19040
Title: Хореографія в спорті : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти рівня освіти "бакалавр"
Authors: Сосіна, Валентина
Sosina, Valentyna
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Хореографія в спорті
хореографія
бакалавр
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
теми практичних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
екзаменаційні вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 11-Mar-2019
Citation: Хореографія в спорті : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти рівня освіти "бакалавр" / розроб. Сосіна В. Ю. - Львів, 2018. - 14 с.
Abstract: Метою викладення дисципліни є формування базових професійно-педагогічних знань, вмінь і навичок, які забезпечують теоретичну і практичну підготовку тренера-хореографа в різних видах спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19040
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП ХС.pdf454.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.