Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18921
Title: Теорія і методика викладання сучасного танцю : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти рівня освіти "бакалавр"
Authors: Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Теорія і методика викладання сучасного танцю
хореографія
бакалавр
опис навчальної дисципліни
інформаційний обсяг навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 7-Mar-2019
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання сучасного танцю». Освоєння майбутніми фахівцями-педагогами різноманітних форм, стилів і технік сучасних напрямків танцювального мистецтва. Розширення лексичного арсеналу, творчого діапазону і фантазії майбутніх педагогів хореографів. Формування базових професійно- педагогічних знань, умінь та навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку викладача – хореографа, викладача – організатора масових форм фізичної культури та спорту та викладача гурткової роботи з сучасного танцю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18921
Appears in Collections:Робочі навчальні програмиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.