Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18886
Title: Сучасні напрямки танцювального мистецтва : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" факультету педагогічної освіти рівня освіти "магістр"
Authors: Мартинюк, Олена
Martyniuk, Olena
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Сучасні напрямки танцювального мистецтва
хореографія
магістр
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
контрольні питання
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 6-Mar-2019
Citation: Сучасні напрямки танцювального мистецтва : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" факультету педагогічної освіти рівня освіти "магістр" / розроб. Мартинюк О. В. - Львів, 2018. - 15 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні напрямки танцювального мистецтва». Освоєння майбутніми фахівцями-педагогами різноманітних форм, стилів і технік сучасних напрямків танцювального мистецтва. Розширення лексичного арсеналу, творчого діапазону і фантазії майбутніх педагогів хореографів. Формування базових професійно-педагогічних знань, умінь та навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку викладача–хореографа, викладача–організатора масових форм фізичної культури та спорту та викладача гурткової роботи з сучасного танцю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18886
Appears in Collections:Робочі навчальні програмиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.