Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18840
Title: Психологія творчої діяльності : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти рівня освіти: "Бакалавр"
Authors: Захарчук-Чугай, Р.
Zakharchuk-Chuhai, R.
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
Психологія творчої діяльності
"Хореографія"
бакалавр
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
теми практичних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
контрольні питання
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 6-Mar-2019
Citation: Психологія творчої діяльності : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти рівня освіти: "Бакалавр" / розроб. Захарчук-Чугай Р. В. - Львів, 2018. - 13 с.
Abstract: Мета курсу – розкрити за допомогою лекційних та семінарських занять поняття творчості та психологічне підґрунтя організації творчої діяльності, як складного психологічного феномену.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18840
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП психологія.pdf451.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.