Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17893
Title: Ділова іноземна мова : робоча програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 014 "Середня освіта" (014.11 середня освіта(фізична культура) факультету педагогічної освіти; післядипломної та заочної освіти
Authors: Проценко, Уляна
Protsenko, Uliana
Кафедра української та іноземних мов
Keywords: кафедра української та іноземних мов
"Ділова іноземна мова"
"Середня освіта (фізична культура)"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 18-Feb-2019
Citation: Ділова іноземна мова : робоча програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 014 "Середня освіта" (014.11 середня освіта(фізична культура) факультету педагогічної освіти; післядипломної та заочної освіти / розроб. Проценко У. М. - Львів, 2018. - 11 с.
Abstract: Мета:  Практичне оволодіння усним (монологічним, діалогічним) мовленням та читанням.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17893
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП ФК Vм.pdf463.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.