Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17888
Title: Психофізіологічні характеристики фехтувальників на шпагах на етапі попередньої базової підготовки
Authors: Смеричинська, Софія
Педосенко, Марта
Смирновський, Сергій
Smerychynska, Sofiia
Pedosenko, Marta
Smyrnovskyi, Serhii
Keywords: психофізіологія
фехтування
фехтувальники на шпагах
етап попередньої базової підготовки
Issue Date: 2018
Citation: Смеричинська С. Психофізіологічні характеристики фехтувальників на шпагах на етапі попередньої базової підготовки / Софія Смеричинська, Марта Педосенко, Сергій Смирновський // Спортивна наука України. - 2018. - № 3(85). - С. 41-45. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/750/724
Abstract: Еволюція змагальної діяльності у фехтуванні, неможливість збільшення обсягів та інтенсивності тренувальних навантажень фехтувальників на шпагах зумовлює пошук нових шляхів та резервів до вдосконалення різних сторін підготовленості фехтувальників на шпагах. Метою нашого дослідження було визначити психофізіологічні характеристики фехтувальників на шпагах на етапі попередньої базової підготовки. У результаті дослідження було визначено психофізіологічні характеристики фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки за показниками простої зорово-моторної реакції, реакції розрізнення, реакції вибору, реакції на рухомий об’єкт та стійкості до перешкод. Фехтувальники на шпагах на етапі попередньої базової підготовки мають високий рівень простої зорово-моторної реакції, реакції вибору та реакції розрізнення, а також стійкості до перешкод. Визначені характеристики можуть бути використані як модельні параметри фехтувальників на шпагах на етапі попередньої базової підготовки.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17888
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
750-1518-1-SM.pdf465.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.