Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17880
Title: Програма супутнього тренування курсантів
Authors: Мельник, Віталій
Melnyk, Vitalii
Keywords: курсант
фізичні якості
польовий вихід
професійна підготовка.
Issue Date: 2018
Citation: Мельник В. Програма супутнього тренування курсантів / Віталій Мельник // Спортивна наука України. - 2018. - № 3(85). - С. 21-27. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/747/721
Abstract: Попередні дослідження довели, що чинна програма фізичної підготовки курсантів не дає змоги в повному обсязі забезпечити ефективний тренувальний процес під час виконання професійних завдань у польових умовах. Метою дослідження є перевірка ефективності програми супутнього фізичного тренування щодо вдосконалення загальної фізичної підготовленості курсантів у польових умовах. Методи: теоретичні методи (аналіз та узагальнення літературних джерел); педа‑ гогічні методи; методи математичної статистики. Організація дослідження: у дослідженні взяли участь 126 курсантів третього курсу навчання бойових спеціальностей Сухопутних військ віком 19–21 рік. Результат: дослідження динаміки показників контрольної групи на другому та третьому етапі за‑ свідчили достовірне погіршення результатів у підтягуванні на перекладині на 13,2%, в човниковому бігу 4×100 метрів – на 4,7%, з бігу 3000 метрів – на 3,4% та не достовірні зміни в експериментальній групі – на 6,0%, 0,7% та 3,0% відповідно. Висновки: визначено недостатню ефективність чинної програми фізичної підготовки, оскільки показники загальної фізичної підготовленості курсантів контрольної групи після повернення з польового виходу порівняно з другим етапом достовірно знижуються (t=2,09–2,54; р<0,05). З’ясовано, що застосування програми супутнього фізичного тре‑ нування забезпечило підтримання достатнього рівня показників загальної фізичної підготовленості курсантів в польових умовах (t=0,22–1,90; р>0,05).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17880
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
747-1512-1-SM.pdf597.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.