Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17878
Title: Вплив вібрацій на діяльність спортсменів
Authors: Вовканич, Любомир
Борецький, Юрій
Свищ, Ярослав
Шавель, Христина
Тимочко-Волошин, Роксолана
Вовканич, Андрій
Vovkanych, Liubomyr
Boretskyi, Yurii
Svyshch, Yaroslav
Shavel, Khrystyna
Tymochko-Voloshyn, Roksolana
Vovkanych, Andrii
Keywords: локальні вібрації
«Spedox»
витривалість
втома м’язів
бігуни
Issue Date: 2018
Citation: Вплив вібрацій на діяльність спортсменів / Любомир Вовканич, Юрій Борецький, Ярослав Свищ, Христина Шавель, Роксолана Тимочко-Волошин, Андрій Вовканич // Спортивна наука України. - 2018. - № 3(85). - С. 12-20. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/746/720
Abstract: Відомо, що низькочастотні вібрації мають терапевтичний вплив на організм людини. Декілька останніх десятиліть були позначені зростанням інтересу до використання вібраційних впливів під час спортивної підготовки. Хоча більшість цих досліджень спрямовано на можливості розвитку сили, було б цікаво дослідити вплив постійних вібраційних коливань на діяльність спортсменів у видах спорту, зорієнтованих на тренування витривалості. У дослідженні взяли участь висококваліфіковані спортсмени (бігуни середньої дистанції), особи, що займаються оздоровчим бігом, та футболісти аматорського рівня. Для генерації місцевих вібраційних коливань застосовано технологічну систему «Techvibe» від компанії «Chen Beitar Hashkaot LTD» (Ізраїль), яка використовує унікальні поєднання частот і амплітуд, розроблену для лінійки продуктів «електронного підсилення м'язів» під торговою маркою «Spedox». Установлено, що застосування цього пристрою підвищує рівень швидкісної витривалості спортсменів: 6,4% у чоловіків (р<0,05) і 6,5% у жінок (р=0,068). Виявлено поліпшення індивідуальних проявів витривалості (збільшення подоланої дистанції до відмови від роботи до 3,97%, p<0,05). Отримані дані вказують також на значну ефективність системи «Spedox» для поліпшення проявів витривалості непідготовлених осіб під час їхніх бігових навантажень. Було виявлено значний вплив систем «Spedox» на процес виділення молочної кислоти у бік його зменшення до десятої хвилини періоду відновлення після інтенсивного бігу (виявлено на 15,4–18,6% нижчий її рівень (p<0,05) у пробах крові). Зростання максимального зусилля м’язів під впливом застосування системи «Spedox» підтверджено збільшенням максимального навантаження (на 10%, p<0,05) і кількості повторень (на 15%, p<0,01) під час розгинання ніг, яке виконували здорові нетреновані особи. Збільшення максимальної сили м’язів при застосуванні системи «Spedox» пов'язано з прискоренням процесу відновлення м'язів, що підтверджено зниженням з часом показників болю м’язів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17878
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
746-1510-1-SM.pdf775.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.