Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1771
Title: Zależności między zdolnościami motorycznymi a techniką wykonania wybranych skoków gimnastycznych (na przykładzie studentek i studentów AWF w Krakowie)
Authors: Omorczyk, Jarosław
Dudek, Dorota
Łukjan, Małgorzata
Keywords: стрибки
рухові якості
технічні навички
zdolności motoryczne
skoki gimnastyczne
umiejętności techniczne
Issue Date: 2010
Citation: Omorczyk J. Zależności między zdolnościami motorycznymi a techniką wykonania wybranych skoków gimnastycznych (na przykładzie studentek i studentów AWF w Krakowie) / Jarosław Omorczyk, Dorota Dudek, Małgorzata Łukjan // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2010. - Вип. 14, т. 2. - С. 176 - 182.
Abstract: Стаття присвячена вивченню співвідношень між руховими якостями та техніки виконання окремих гімнастичних стрибків серед студентів та студенток Краківської академії фізичної культури. Результати дослідження вказують, що індивідуальний підхід до виконання стрибків не сприяє виділенню домінантних рухових якостей притаманних гімнастам при правильному виконанні стрибків.
Description: Celem podjętych badań było określenie związków zachodzących pomiędzy zdolnościami motorycznymi a techniką wykonania wybranych skoków gimnastycznych w grupie studentek i studentów AWF w Krakowie. Uzyskane wyniki wskazują, że ze względu na zróżnicowaną strukturę poszczególnych faz skoku nie istnieje dominująca zdolność motoryczna warunkująca wykonanie skoków gimnastycznych na wysokim poziomie technicznym.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1771
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Omorczyk_188.pdf145.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.