Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17318
Title: Особливості класифікації компетенцій здоров’язбереженя у системі фізичного виховання студентської молоді
Authors: Завидівська, Наталія
Zavydivska, Nataliia
Keywords: компетентнісний підхід
процес навчання здоров’ю
система фізичного виховання
студентська молодь
Issue Date: 2016
Citation: Завидівська Н. Особливості класифікації компетенцій здоров’язбереженя у системі фізичного виховання студентської молоді / Н. Н. Завидівська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - Чернігів, 2016. - Вип. 139(2)16. - С. 63-67
Abstract: В статті розглядаються особливості класифікації компетенцій здоров’язбереження у системі фізичного виховання студентів. Проаналізовано категорійно-понятійний апарат компетенцій і компетентностей здоров’язбереження у системі фізичного виховання студентів; виокремлено блоки компетенцій на основі їх змістовної сутності; здійснено поділ здоров’язбережувальної компетентності на три макрорівні компетенцій і розкрито їх особливості на кожному з цих рівнів; виявлено особливості взаємозв’язку компетенцій і компетентностей у процесі здоров’язбережувального навчання; розкрито різноманітність і різноплановість класифікації компетенцій у методології здоров’язбереження.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17318
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Завидівська НН_2016.pdf486.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.