Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17305
Title: Методологічна орієнтація професійної підготовки майбутнього викладача фізичного виховання
Authors: Zavydivska, Nataliia
Завидівська, Наталія
Keywords: методологія
типологія
освітня технологія
професійна підготовка
викладач фізичного виховання
професійна компетентність
студенти
Issue Date: 2017
Citation: Завидівська Н. Н. Методологічна орієнтація професійної підготовки майбутнього викладача фізичного виховання / Завидівська Н. Н. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2017. – Вип. 143. – С. 29–33.
Abstract: В статті обґрунтовано методологію і особливість типології освітніх технологій у системі підготовки майбутнього викладача фізичного виховання. Здійснено аналіз і подано характеристику типології освітніх технологій професійної підготовки майбутніх викладачів фізичного виховання за трансляцією цінностей здоров’я. Розкрито механізми реалізації основних положень постнекласичної методології для формування професійної компетентності у студентів профільних вишів. Виявлено причини низької мотивації у випускників вищих навчальних закладів різного професійного спрямування до використання засобів фізичної культури. Представлено особливості методологічних і концептуальноцільових орієнтирів системи професійної фізкультурної освіти студентів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17305
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Завидівська Н_2016.pdf524.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.