Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17159
Title: Педагогічні новації у системі загальної фізкультурної освіти студентів: концепт здоров’язбережувального навчання
Authors: Завидівська, Наталія
Zavydivska, Nataliia
Keywords: здоров’язбережувальне навчання
загальна фізкультурна освіта
педагогічні впливи
педагогічні новації
Issue Date: 2018
Citation: Завидівська Н. Н. Педагогічні новації у системі загальної фізкультурної освіти студентів: концепт здоров’язбережувального навчання / Наталія Завидівська // Науковий часопис нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 3К(97)18. – С. 213–217
Abstract: В статті обґрунтовано педагогічні новації формування здоров’язбережувальних знань, вмінь і навичок студентів у системі загальної фізкультурної освіти. Здійснено аналіз сутності і змісту дефініції «здоров’язбережувальне навчання». Узагальнено концепцію здоров’язбережувального навчання на основі вивчення мотивів і потреб студентів щодо фізичного виховання. Визначено взаємозв’язок складових єдиної системи індивідуальних і результативних заходів формування фізкультурної освіченості студентів. Встановлено взаємозв’язки і представлено систему педагогічних впливів для оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів. Декларовано, що у системі загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів необхідно, у першу чергу, використовувати такі засоби навчання, освітні технології і методики, що здатні відображати фундаментальні моменти двоєдиного процесу інтеграції і диференціації здоров’язбережувальних знань. Перед усім, це знання, що виникають на стику багатьох наук і дозволяють студентові виходити на системний рівень пізнання свого організму, бачити і використовувати механізми самоорганізації та саморозвитку для збереження власного здоров’я.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17159
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavydivska_2018.pdf254.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.