Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17157
Title: Загальна фізкультурна освіта як система закономірностей здоров’я збережувального навчання студентів
Authors: Завидівська, Наталія
Zavydivska, Nataliia
Keywords: здоров'я
фізичне виховання студентів
загальна фізкультурна освіта
концептуально-методологічні засади
технологія здоров’язбережувального навчання
Issue Date: 2017
Citation: Завидівська Н. Загальна фізкультурна освіта як система закономірностей здоров’я збережувального навчання студентів / Наталія Завидівська // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук.пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 3К (84)17. – С. 184–188.
Abstract: У статті проаналізовано стан та перспективи розвитку системи загальної фізкультурної освіти студентів вищих навчальних закладах різного професійного спрямування. Акцентовано увагу на закономірностях здоров’язбережувального навчання та необхідності їх врахування упродовж фізичного виховання студентів. Визначено пріоритети та принципи процесу фізичного виховання в умовах реорганізації. Обґрунтовано концептуально-методологічні засади змісту сучасної системи загальної фізкультурної освіти з урахуванням закономірностей здоров’язбережувального навчання студентів. Розкрито функції сучасної системи загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів та зміст поняття «педагогічна здоров’язбережувальна технологія навчання». Виявлено особливості інноваційної фундаментальної технології здоров’язбережувального навчання студентів. Виокремлено особливості концептуально-методологічних засад змісту загальної фізкультурної освіти студентів: загальнонаукові підходи, принципи та організаційно-педагогічні умови. Компоненти процесу навчання здоров’язбереження структуровані та систематизовані на основі п’яти змістовних блоків: базового, організаційного, навчально-методичного, формувального і результативного. Представлено динаміку впливів змісту загальної фізкультурної освіти на формування життєво необхідних навичок збереження власного здоров’я у процесі фізичного виховання студентів
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17157
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavydivska_2017.pdf342.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.