Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17136
Title: Основи системи фізкультурно-оздоровчої освіти студентів вищих навчальних закладів
Authors: Щур, Лідія
Грибовська, Ірина
Іваночко, Вікторія
Завидівська, Наталія
Shchur, Lidiia
Hrybovska, Iryna
Ivanochko, Viktoriia
Zavydivska, Nataliia
Keywords: фізкультурно-оздоровча освіта
стан здоров ‘я
здоров’язбережувальні знання
Issue Date: 2014
Citation: Основи системи фізкультурно-оздоровчої освіти студентів вищих навчальних закладів / Щур Лідія, Грибовська Ірина, Іваночко Вікторія, Завидівська Наталія // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - Київ, 2014. - Вип. 10(51). - C. 134-139.
Abstract: Дана стаття висвітлює результати анкетування випускників вищих навчальних закладів різного професійного спрямування та різного віку, щодо визначення ступеня сформованості здоров’язбережувальних знань, умінь, навичок та готовності кожної людини до самооцінки рівня власного здоров’я на основі визначення морфо-функціональних показників свого організму. В експерименті взяло участь 368 осіб віком від 25 до 50 років (медики, представники мистецьких спеціальностей, технічних спеціальностей, працівники сфери фізичної культури і спорту та іншого фаху). Доведено, що власний стан здоров’я більшість випускників вищих навчальних закладів різного професійного спрямування визначають як середній (77,6 %), дуже хорошим вважають свій стан здоров’я 0,5 % осіб, хорошим визнали свій рівень здоров’я 18,0 % опитаних, а 3,9 % визначили його як поганий. З’ясовано, що найбільша кількість спадкових хронічних недуг – це серцево-судинні захворювання (інфаркти – 31,7 %, стенокардія – 4,9 %, гіпертонія – 23,0 %). Виявлено, що 61,1 % опитаних вважають свої знання, уміння і навички щодо використання засобів фізичної культури для самостійного збереження здоров’я недостатніми і лише 38,9 % осіб – достатніми.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17136
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schur-Hribovskaya-Ivanochko-Zavudivska.pdf414.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.