Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17118
Title: Програма удосконалення швидкісно-силової підготовленості кваліфікованих бадмінтоністів із використанням варіативних модулів тренувальних засобів
Authors: Каратник, Іван
Karatnyk, Ivan
Гречанюк, Оксана
Hrechaniuk, Oksana
Пітин, Мар'ян
Pityn, Marian
Бубела, Олег
Bubela, Oleh
Keywords: програма
педагогічний експеримент
кваліфіковані бадмінтоністи
варіативні модулі
швидкісносилова підготовка
Issue Date: 2016
Citation: Каратник І. Програма удосконалення швидкісно-силової підготовленості кваліфікованих бадмінтоністів із використанням варіативних модулів тренувальних засобів / Каратник І.В., Гречанюк О.О., Пітин М.П., Бубела О.Ю. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - Київ, 2016. - Вип. 4 (74) 16. - С. 38-42.
Abstract: У спортивній практиці бадмінтону наявне протиріччя між значенням, сучасними вимогами до швидкісно-силової підготовленості у бадмінтоні та недостатнім обґрунтуванням теоретичних та методичних положень спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих бадмінтоністів зумовило актуальне науково-практичного завдання. Мета дослідження: охарактеризувати програму удосконалення швидкісно-силової підготовленості бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки із використанням варіативних модулів тренувальних засобів та її реалізацію у педагогічному експерименті. Реалізація та перевірка програми в умовах педагогічного експерименту передбачала утворення трьох експериментальних груп, які займалися відповідно за трьома варіантами програми із різною послідовністю варіативних модулів тренувальних засобів швидкісно-силової підготовки бадмінтоністів. Кожен із трьох модулів для різних варіантів програми підготовлених для педагогічного експерименту тривав впродовж восьми тижневих мікроциклів та передбачав включення до тренувальних занять тричі на тиждень вправ швидкісно-силової спрямованості. Модуль швидкісно-силових вправ виконувався на початку основної частини заняття після двадцятихвилинного розминання і тривав в межах 22 хв. 30 с – 26 хв. 24 с. Організація дослідження дає підстави для визначення ефективності окремих застосованих модулів (8 - тижневий) та варіантів програми (24 - тижневий) цикли підготовки.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17118
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karatnik_Гречанюк_Пітин_Бубела.pdf322.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.