Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17115
Title: Ефективність варіативних модулів тренувальних засобів швидкісно-силової підготовки бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки
Authors: Каратник, Іван
Karatnyk, Ivan
Гречанюк, Оксана
Hrechaniuk, Oksana
Бубела, Олег
Bubela, Oleh
Пітин, Мар'ян
Pityn, Mariian
Keywords: швидкісно-силова підготовка
бадмінтон
модуль
засоби
Issue Date: 2016
Citation: Ефективність варіативних модулів тренувальних засобів швидкісно-силової підготовки бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки / Каратник І.В., Гречанюк О.О., Бубела О.Ю., Пітин М.П. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - Київ, 2016. - Вип. 5 (75) 16. - С. 52-57.
Abstract: У статті встановлено ефективність використання окремих варіативних модулів тренувальних засобів швидкісно - силової підготовки в навчально-тренувальному процесі бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Визначено, що більша ефективність модуля 1 присутня за показниками контрольних вправ «Стрибки на скакалці (рази)», «Переміщення між двома лініями 2х5 метрів вперед обличчям, назад спиною (с)», «Переміщення по корту за 15 с (к-ть пройдених точок)» − 2,58−6,34% від вихідного рівня. За модулем 2 достовірно вищі (р≤0,05−0,01) прирости швидкісно-силової підготовленості зафіксовані за контрольними вправами: «Згинання та розгинання рук в упорі лежачи на підлозі за 15 с (к-ть раз)», «Піднімання тулуба в сід з положення лежачи протягом 30 с (к-ть раз)»; «Зміна положень ніг у випаді за 15 с (к-ть раз)» − 3,53−5,43% від вихідного рівня. Модуль 3 – довів свою ефективність за контрольними вправами «Стрибок в довжину з місця з двох ніг (см)»; «Згинання та розгинання рук в упорі лежачи на підлозі за 15 с (к-ть раз)»; «Метання набивного м’яча (2 кг) з вихідного положення стоячи однією рукою (м)» − 3,39−6,26% (р≤0,05−0,01).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17115
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karatnik_Гречанюк_Бубела.pdf367.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.