Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16966
Title: Релігієзнавство: робоча програма підготовки бакалаврів спеціальності 6.020202 "Хореографія" (для студентів 4 курсу факультету педагогічної освіти)
Authors: Гнот, Соломія
Hnot, Solomiia
Кафедра гуманітарних дисциплін
Keywords: кафедра гуманітарних дисциплін
"Релігієзнавство"
"Хореографія"
4 курс
релігієзнавство
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
рекомендована література
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
теми рефератів
залікові вимоги
розподіл балів
самостійна робота
Issue Date: 28-Jan-2019
Citation: Релігієзнавство: робоча програма підготовки бакалаврів спеціальності 6.020202 "Хореографія" (для студентів 4 курсу факультету педагогічної освіти) / розроб. Гнот С. І. - 2018. - 26 с.
Abstract: Метою курсу «Релігієзнавство» є: 1. Формування системи знань щодо проблем походження, сутності та функцій релігії, її місця у суспільстві, історії, культурі. 2. Виховання морально-етичних та ідейних переконань, що відіграють значну роль у становленні світоглядної і правової культури, формуванні професійних рис фахівців. 3. Прищеплення фахівцям навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку і еволюції релігійного комплексу: від первісних форм релігійних уявлень до розвинутих релігійних систем світового масштабу; церкви як соціального інституту; релігійного процесу в певних природних, історичних, культурних та етнічних умовах. 4. Розвиток практичних навичок роботи з науковою літературою, критичного осмислення документів та першоджерел.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16966
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Реліг.роб. прогр.4 курс хореогр.pdf548.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.