Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16585
Title: Теорія і методика викладання бального танцю (ІV курс (8 семестр)) : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія" факультеут педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти
Authors: Осадців, Тарас
Osadtsiv, Taras
Кафедра хореографії та мистецтвознавства
Keywords: кафедра хореографії та мистецтвознавства
"Теорія і методика викладання бального танцю"
бакалавр
4 курс
теорія і методика викладання бального танцю
бальний танець
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
контрольні питання
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 26-Dec-2018
Citation: Теорія і методика викладання бального танцю (ІV курс (8 семестр)) : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія" факультеут педагогічної освіти та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти / розроб. Осадців Т. П. - Львів, 2018. - 8 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни у 8 семестрі – є формування базових професійно-педагогічних знань, умінь та навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку викладача – хореографа, викладача – організатора масових форм фізичної культури та викладача гурткової роботи з бальних танців (латиноамериканська програма).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16585
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма б.т. 8 семестр.pdf291.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.