Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16284
Title: Шахи : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" факультетів фізичної культури і спорту, перепідготовки та заочної освіти
Authors: Янків, Ігор
Литвинець, Антон
Yankiv, Ihor
Lytvynets, Anton
Кафедра стрільби та технічних видів спорту
Keywords: кафедра стрільби та технічних видів спорту
"Шахи"
шахи
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
залікові вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
бакалавр
рекомендована література
Issue Date: 14-Dec-2018
Citation: Шахи : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" факультетів фізичної культури і спорту, перепідготовки та заочної освіти / розроб. Янків І. Т., Литвинець А. І. - 2018. - 13 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Шахи» є формування у студентів фундаментальних теоретичних та практичних знань з основ шахової гри, формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, її професійно-педагогічних знань, вмінь, навичок, які забезпечують теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузі фізичного виховання і спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16284
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча 18.pdf494.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.