Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15941
Title: Психофизиологические маркеры адаптивных и неадаптивных копинг-стратегий квалифицированных спортсменов (гребля на байдарках и каное)
Authors: Федорчук, Светлана
Лысенко, Елена
Шинкарук, Оксана
Fedorchuk, Svetlana
Lыsenko, Elena
Shynkaruk, Oksana
Keywords: психофізіологічні характеристики
копінг-стратегії
кваліфіковані спортсмени
веслування на байдарках і каное
Issue Date: 2018
Citation: Федорчук С. Психофизиологические маркеры адаптивных и неадаптивных копинг-стратегий квалифицированных спортсменов (гребля на байдарках и каное) / Светлана Федорчук, Елена Лысенко, Оксана Шинкарук // Спортивна наука України. - 2018. - № 2(84). - С. 40-47. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/742/717
Abstract: Стресо-стійкість, толерантне ставлення до стресу є одним з основних критеріїв фізичного і психічного здоров’я спортсмена. Метою дослідження було оцінити психофізіологічні характеристики кваліфікованих спортсменів з адаптивними і неадаптивними стратегіями подолання стресу (копінг-стратегіями). У дослідженні брало участь 43 кваліфіковані спортсмени віком 14–29 років (веслування на байдарках і каное). Для визначення психофізіологічних властивостей нервової системи спортсменів використано діагностичний комплекс «Діагност‑1». Оцінювання стратегій подолання стресу у спортсменів проведено за допомогою опитувальника «Виявлення індивідуальних копінг-стратегій» за Е. Хейм (E. Heim). Виявлено відмінності психофізіологічних характеристик між групами спортсменів з адаптивними і неадаптивними поведінковими копінг-стратегіями. Спортсмени з неадаптивними стратегіями подолання стресу («активним униканням», «відступом») відрізнялися більш низькою функціональною рухливістю нервових процесів і меншим часом моторного компонента складної реакції вибору. Виявлено тенденцію до збільшення часу центральної обробки інформації у складній реакції вибору у спортсменів з неадаптивними копінг-стратегіями. Загалом найбільш поширеними копінг-стратегіями серед обстежених спортсменів були такі: в когнітивній сфері – «проблемний аналіз», в емоційній сфері – «оптимізм», у поведінковій сфері – «відволікання». Специфічними психофізіологічними маркерами поведінкових копінг-стратегій в обстежених спортсменів можна вважати показник функціональної рухливості нервових процесів і моторний компонент складної реакції вибору
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15941
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
742-1501-1-SM.pdf719.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.