Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15937
Title: Тестування функцій кисті у хворих на системну склеродермію
Authors: Мазепа, Марія
Тиравська, Оксана
Малков, Орест
Mezepa, Mariia
Tyravska, Oksana
Malkov, Orest
Keywords: системна склеродермія
тестування функцій кисті
Issue Date: 2018
Citation: Мазепа М. Тестування функцій кисті у хворих на системну склеродермію / Марія Мазепа, Оксана Тиравська, Орест Малков // Спортивна наука України. - 2018. - № 2(84). - С. 29-35. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/740/715
Abstract: У результаті аналізу літературних джерел відібрано такі методики тестування функцій кистей у хворих на системну склеродермію: HAMIS, Duruöz Hand Index, HFI. Тест HAMIS складається із дев’яти завдань, які є невід’ємною частиною звичайної щоденної діяльності. Кожну вправу оцінюють за шкалою від 0 до 3 балів. Максимальна загальна оцінка 27 балів для кожної руки. Завжди необхідно проводити тестування обох рук. Duruöz Hand Index (DHI) – це спеціальний опитувльник, який дає змогу оцінити функціональні можливості руки. Пацієнти оцінюють свої можливості за шкалою від 0 до 5. Цей опитувальник було визнано надійним та валідним в осіб із ревматоїдним артритом, склеродермією, остеоартритом, інсультом, травмами, діабетом та пацієнтів на гемодіалізі. Hand Functional Index (HFI) є першим із дев’яти розділів тесту Keitel Function Test (KFT). Одержані оцінки обох рук сумують, щоб отримати загальну оцінку (індекс). Він становить від 4 до 42 балів. Найвищий бал показує погану функцію. Методи тестування HAMIS, Duruöz Hand Index, HFI широко використовують у практичній діяльності фізичних терапевтів та ерготерапевтів у багатьох країнах світу, у більшості з яких вони є валідними. Ці інструменти допомагають фахівцям у розробленні адекватних до стану пацієнтів реабілітаційних програм.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15937
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
740-1497-1-SM.pdf721 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.