Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15174
Title: Комп'ютерна техніка та математична статистика : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт"
Authors: Ільків, Оксана
Матвіїв, Василь
Пришляк, Олег
Ilkiv, Oksana
Matviiv, Vasyl
Pryshliak, Oleh
Keywords: кафедра інформатики та кінезіології
"Комп'ютерна техніка та математична статистика"
бакалавр
інформаційний обсяг дисципліни
рекомендована література
залікові вимоги
Issue Date: 6-Nov-2018
Citation: Комп'ютерна техніка та математична статистика : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / розроб. Ільків О. С., Матвіїв В. І., Пришляк О. О. - 2018. - 8 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та математична статистика» є формування у майбутніх фахівців фізичної культури та спорту сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття ними практичних навичок роботи із сучасною комп’ютерною технікою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15174
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКіС бакал. навч прог.pdf433.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.