Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15173
Title: Комп'ютерна техніка та математична статистика : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт"
Authors: Ільків, Оксана
Матвіїв, Василь
Пришляк, Олег
Ilkiv, Oksana
Matviiv, Vasyl
Pryshliak, Oleh
Keywords: кафедра інформатики та кінезіології
"Комп'ютерна техніка та математична статистика"
бакалавр
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лабораторних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
теми рефератів
залікові вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 6-Nov-2018
Citation: Комп'ютерна техніка та математична статистика : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / розроб. Ільків О. С., Матвіїв В. І., Пришляк О. О. - 2018. - 12 с.
Abstract: Метою навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та математична статистика» є формування у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття ними практичних навичок роботи із сучасною комп’ютерною технікою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15173
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФКіС роб пр.pdf438.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.