Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15171
Title: Комп'ютерна техніка та математична статистика : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 22 "Охорона здоров'я" спеціальності 227 "Фізична реабілітація", 227 "Фізична терапія, ерготерапія"
Authors: Ільків, Оксана
Матвіїв, Василь
Пришляк, Олег
Ilkiv, Oksana
Matviiv, Vasyl
Pryshliak, Oleh
Keywords: кафедра інформатики та кінезіології
"Комп'ютерна техніка та математична статистика"
бакалавр
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лабораторних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
теми рефератів
залікові вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 6-Nov-2018
Citation: Комп'ютерна техніка та математична статистика : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 22 "Охорона здоров'я" спеціальності 227 "Фізична реабілітація", 227 "Фізична терапія, ерготерапія" / розроб. Ільків О. С., Матвіїів В. І., Пришляк О. О. - 2018. - 12 с.
Abstract: Метою навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та математична статистика» є формування у майбутніх фахівців фізичної реабілітації сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття ними практичних навичок роботи із сучасною комп’ютерною технікою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/15171
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хореографія бакалавр навч. прог..pdf433.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.