Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1516
Title: Budowa morfologiczna stóp dziewcząt i chłopców uprawiających siatkówkę
Authors: Lizis, Pawel
Puszczałowska-Lizis, Ewa
Ridan, Tomasz
Keywords: волейбол
стопа
piłka siatkowa
Issue Date: 2011
Citation: Lizis P. Budowa morfologiczna stóp dziewcząt i chłopców uprawiających siatkówkę / Pawel Lizis, Ewa Puszczałowska-Lizis, Tomasz Ridan // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 3. - С. 149 - 153.
Abstract: Робота присвячена вивченню морфологічного стану стопи дівчат і хлопців, які займаються волейболом. Встановлено, що найважливішою характеристикою статевого диморфізму серед морфологічних показників стану стопи хлопчиків і дівчат є кут Кларка. Форма поперечного склепіння, положення великого і п’ятого пальців стопи у хлопців і дівчат не відрізняються. Зменшення висоти склепіння стопи не є поширеним у дітей і підлітків, що займаються волейболом.
Description: Celem pracy jest ocena wysklepienia podłużnego, poprzecznego, przedniej strefy podparcia stóp dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat, trenujących piłkę siatkową oraz ocena częstości występowania płaskostopia podłużnego w badanej grupie dzieci.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1516
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Лізіс_151.pdf164.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.