Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14943
Title: Ефективність використання засобів боксув змісті навчальної дисципліни "Фізична культура" для удосконаленя фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військовофізичною підготовкою
Authors: Ільницький, Іван
Окопний, Андрій
Палатний, Артур
Ilnytskyi, Ivan
Okopnyi, Andrii
Palatnyi, Artur
Keywords: ліцей
фізична культура
фізична підготовленість
учні
засоби
бокс
академічні заняття
Issue Date: 2017
Citation: Ільницький І. Ефективність використання засобів боксу в змісті навчальної дисципліни "Фізична культура" для удосконаленя фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військовофізичною підготовкою / Іван Ільницький, Андрій Окопний, Артур Палатний //Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2017. - № 4 (30). - С. 10-18.
Abstract: Розроблення технологій фізичного виховання у військових ліцеях може забезпечити підвищення ефективності роботи викладачів та сприяти досягненню запланованого результату. Мета – з’ясувати ефективність використання засобів боксу в межах варіативної частини змісту навчальної дисципліни «Фізична культура» для удосконалення фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової і методичної літератури та даних мережі інтернет, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Організація. Залучено учнів Мукачівського ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою. Здійснено поділ на контрольну – 63 та експериментальну групу – 29 учнів відповідно. Педагогічний експеримент проведено у другому семестрі 2014–2015 року. Результати. Ефективність використання засобів боксу в межах варіативного модуля навчальної дисципліни «Фізична культура» пов’язана із достовірними внутрішньогруповими приростами показників учнів за такими проявами фізичних якостей: максимальна сила – 10,55% та 12,31% (р≤0,05–0,01), вибухова сила – 5,86–17,06% (р≤0,05–0,01), гнучкість – 12,69–24,82% (р≤0,05–0,01), швидкісні здібності – 18,77–25,13% (р≤0,01), силова та швидкісно-силова витривалість – 18,03–28,50% (р≤0,01) та загальна витривалість – 9,42% (р≤0,01) від вихідного рівня відповідно
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14943
ISSN: 2221-1217
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
678-1373-1-SM.pdf839.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.