Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14891
Title: Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта/педагогіка" спеціальностей 014.11 "Середня освіта (фізична культура), 017 "Фізична культура і спорт", 02 "Культура і мистецтво", 024 "Хореографія" факультету П та ЗО
Authors: Бергтраум, Дзвенислава
Berhtraum, Dzvenyslava
Keywords: кафедра анатомії та фізіології
"Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту"
заочна форма навчання
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лекційних занять
теми практичних занять
самостійна робота
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 30-Oct-2018
Citation: Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта/педагогіка" спеціальностей 014.11 "Середня освіта (фізична культура), 017 "Фізична культура і спорт", 02 "Культура і мистецтво", 024 "Хореографія" факультету П та ЗО / розроб. Бергтраум Д. І. - Львів, 2018. - 22 с.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14891
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФВ і СП ПЕРЕПІДГОТОВКА Робоча програма 18-19.pdf297.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.