Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14729
Title: Українська мова професійного спілкування з основами риторики : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (014.11Середня освіта (фізична культура)
Authors: М'ягкота, Ірина
Miahkota, Iryna
Keywords: кафедра української та іноземних мов
"Українська мова професійного спілкування з основами риторики"
опис навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лекційних занять
теми практичних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
методи навчання
методи контролю
екзаменаційні вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 25-Oct-2018
Citation: Українська мова професійного спілкування з основами риторики : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (014.11Середня освіта (фізична культура) / розроб. М'ягкота І. В. - Львів, 2018. - 14 с.
Abstract: Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з нормами сучасної української мови професійного спілкування, підвищенні загальної та мовної культури майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту, формуванні практичних навиків ділового усного та писемного спілкування, підвищенні загальної мовної культури студентів, як носіїв української мови.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14729
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП укр. фк .pdf610.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.