Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14384
Title: Теорія і методика спорту вищих досягнень : робоча програма навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт"
Authors: Передерій, Аліна
Perederii, Alina
Keywords: Кафедра теорії спорту та фізичної культури
"Теорія і методика спорту вищих досягнень"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
теми практичних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
екзаменаційні вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
методичне забезпечення
рекомендована література
Issue Date: 17-Oct-2018
Citation: Теорія і методика спорту вищих досягнень : робоча програма навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / розроб. Передерій А. В. - Львів, 2018. - 20 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія і методика спорту вищих досягнень” є формуванні у магістрантів фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно підготовки кваліфікованих спортсменів, що базуються на сучасних досягненнях провідних вітчизняних і іноземних вчених та світової практики.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14384
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТМСВД робоча 18-19.pdf397.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.