Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14113
Title: Іноземна мова професійного спрямування (французька) : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 024 "Середня освіта"(хореографія)
Authors: Коваль, Ростислав
Koval, Rostyslav
Keywords: кафедра української та іноземних мов
"Іноземна мова професійного спрямування (французька)"
"Середня освіта" (хореографія)
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми практичних занять
заочна форма навчання
самостійна робота
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 9-Oct-2018
Citation: Іноземна мова професійного спрямування (французька) : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 024 "Середня освіта"(хореографія) / уклад. Коваль Р. С. - Львів, 2018. - 7 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (французька) є практичне оволодіння основами сучасної французької мови та засвоєння хореографічної термінології.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14113
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
робоча програма.Ін.м.ПС.024.хореографія.2018-19.pdf437.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.