Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14048
Title: Історія економіки та економічної думки : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 07 "Менеджмент та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент"
Authors: Стахів, Ірина
Stakhiv, Iryna
Keywords: кафедра економіки та менеджменту
"Історія економіки та економічної думки"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
залікові вимоги
шкала оцінювання
методичне забезпечення
рекомендована література
Issue Date: 8-Oct-2018
Citation: Історія економіки та економічної думки : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 07 "Менеджмент та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" / розроб. Стахів І. М. - Львів, 2018. - 19 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни “Історія економіки та економічної думки” є формування у студентів комплексного наукового уявлення про закономірності еволюційного розвитку економіки різних цивілізацій та еволюцію економічних знань під впливом цих змін для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/14048
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
робоча програма.pdf410.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.