Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1378
Title: Analiza dokładności i szybkości podań w grze profesjonalnych piłkarzy nożnych
Authors: Duda, Henryk
Keywords: футбол
piłka nożna
Issue Date: 2011
Citation: Duda H. Analiza dokładności i szybkości podań w grze profesjonalnych piłkarzy nożnych / Henryk Duda // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 1. - С. 70 - 79.
Abstract: Вивчення перебігу спортивних ігор є досить складним, у зв’язку з їх різноманітною ситуативністю. Водночас тим такі дослідження є важливими і необхідними, особливо якщо поводяться в змагальних, або наближених до змагальних умовах. Завдяки їх результатам стає можливим вирішення значної кількості практичних питань. У статті викладено результати досліджень, присвячених грі у футбол. Футбол є грою динамічною, яка постійно розвивається та має багатоаспектний характер, тому оцінка спортивної майстерності є дуже складною. У зв’язку з цим, останнім часом спостерігається значний розвиток методів і технік спостереження за грою, використання яких може зробити більш об’єктивним вивчення самої гри та раціоналізувати процес підготовки.
Description: Poznanie praw rządzących zespołową grą sportową jest niezwykle trudne, ze względu na jej złożoność sytuacyjną. Mimo to następuje ich odkrywanie, głównie w wyniku badania zachowań i działań zawodników w warunkach rzeczywistych lub okolicznościach do niej zbliżonych.To dzięki obecnie formułowanemu nowemu interdyscyplinarnemu paradygmatowi prakseologii gier sportowych – spajającemu teorię sprawnego działania z teorią gier sportowych, możliwe staję się rozwiązywanie wielu kwestii praktycznych (Szwarc 2007). Mając to na uwadze w pracy podjęto badania na przykładzie gry w piłkę nożną. Piłka nożna jest grą dynamiczną, która stale się rozwija, ma charakter wielopodmiotowy, dlatego ocena mistrzostwa sportowego jest bardzo trudna. W związku z tym, w ostatnim okresie zaobserwowano znaczny rozwój metod i technik obserwacji gry, które właściwie wykorzystane mogą przyczynić się do zobiektywizowanego poznania samej gry jak i racjonalizowania procesu szkoleniowego.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1378
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Дуда_226.pdf183.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.