Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1308
Title: Wiedza kobiet po 40 roku życia o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersi
Authors: Lorenc, Agnieszka
Pop, Teresa
Boychuk, Tatyana
Keywords: рак молочної залози
профілактика
rak piersi
Issue Date: 2012
Citation: Lorenc A. Wiedza kobiet po 40 roku życia o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersi / Agnieszka Lorenc, Teresa Pop, Tatyana Boychuk // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 59 - 65.
Abstract: Рак молочної залози є найчастішим злоякісним новотвором жінок. Найбільші шанси на виліковування дає рання діагностика новотвору. Передумовою зменшення смертності від рака молочної залози є проведення профілактичних обстежень, таких як маммографія й ультрасонографія, а також проведення систематичного само обстеження молочної залози.
Description: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Największe szanse na wyleczenie daje szybie rozpoznanie nowotworu. Podstawowym elementem prowadzącym do zmniejszenia umieralności na raka piersi jest wykonywanie badań profilaktycznych takich jak mammografia i USG, a także prowadzenie systematycznej samokontroli piersi.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1308
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lorenc.pdf292.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.