Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1307
Title: Aktywność fizyczna osób starszych
Authors: Grzegorczyk, Joanna
Szeliga, Ewa
Wolan-Nieroda, Andżelina
Bazarnik-Mucha, Katarzyna
Keywords: фізична активність
старість
aktywność fizyczna
starość
Issue Date: 2012
Citation: Aktywność fizyczna osób starszych / Joanna Grzegorczyk, Ewa Szeliga, Andżelina Wolan-Nieroda, Katarzyna Bazarnik-Mucha // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 23 - 27.
Abstract: Процес старіння організму є природнім і неминучим явищем. Старість пов'язана з порушенням функції багатьох систем викликаючи початкову інволюційну інвалідність, яка розглядається як прояв фізіологічного старіння. Фізична активність є важливим фактором якості людського життя у всіх її періодах.
Description: Proces starzenia się organizmu jest zjawiskiem naturalnym i nieuniknionym. Starość wiąże się z upośledzeniem funkcji wielu układów powodując pierwotną niepełnosprawność inwolucyjną, traktowaną jako fizjologiczny przejaw starzenia się. Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym czynnikiem jakości życia człowieka we wszystkich jego okresach.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1307
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Grzegor.pdf400.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.