Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1306
Title: Фізкультурна освіченість студентів як соціально-педагогічна проблема
Authors: Завидівська, Наталія
Keywords: здоров’я
фізкультурно-оздоровча освіта
здоров’язбережувальне навчання
студенти
фізичне виховання
Issue Date: 2012
Citation: Завидівська Н. Фізкультурна освіченість студентів як соціально-педагогічна проблема / Наталія Завидівська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 42 - 47.
Abstract: У статті науково обґрунтовано та розкрито сутність змісту здоров’язбережного навчання студентів вищих навчальних закладів як фундаментальної основи фізкультурно-оздоровчої освіти. Здійснено аналіз рівня залишкових здоров’язбережних знань, умінь і навичок у випускників вищих навчальних закладів різного професійного спрямування. Окреслено механізми вдосконалення системи фізкультурно- оздоровчої освіти студентів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1306
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zavydiv.pdf450.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.