Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1288
Title: Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці
Authors: Юрко, Надія
Романчук, Ольга
Матвіяс, Ольга
Проценко, Уляна
Стифанишин, Ірина
Keywords: спортивна термінологія
словотвір
термін
Issue Date: 2012
Citation: Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці / Надія Юрко, Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Уляна Проценко, Ірина Стифанишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 176 - 179.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню словотвірних аспектів денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці. Проаналізовано вибірку англомовних спортивних термінів із друкованих джерел та Інтернет -ресурсів. Описовим, зіставним та методом структурного аналізу досліджено та визначено основні аспекти словотворення денумеральних компонентів спортивних термінів в англійській мові. Окреслено перспективні напрямки подальших досліджень у галузі квантитативної лексики спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1288
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
JUrko.pdf302.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.