Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11841
Title: Маркетинг послуг
Authors: Іванова, Лілія
Ivanova, Liliia
Семак, Б.
Semak, B.
Вовчанська, О.
Vovchanska, O.
Keywords: маркетинг
маркетинговий інструментарій
ринок послуг
маркетингове середовище
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету
Citation: Іванова Л. О. Маркетинг послуг : навч. посіб. / Л. О. Іванова, Б. Б. Семак, О. М. Вовчанська. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 508 с. - ISBN 978-617-602-216-9.
Abstract: У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання значущості та масштабів поширення маркетингу в галузях і сферах послуг. Особлива увага приділяється маркетинговому інструментарію у сфері послуг та особливостям маркетингової діяльності в окремих галузях і сферах послуг. Посібник містить структурно-логічні блоки для вивчення і перевірки кожної теми, комплексні розрахунково-аналітичні завдання та ситуації для самостійного вирішення, тести, індивідуальні навчально-дослідні завдання, які спрямовані на поглиблення практичних навичок щодо використання комплексу маркетингу підприємствами сфери послуг. Для студентів освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» та освітньо-професійної програми «Реклама в бізнесі» спеціальності 061 «Журналістика», викладачів, науковців та фахівців, які працюють у сфері послуг.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11841
ISBN: 978-617-602-216-9
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketing_poslyg_30.01.2018_РЕД.pdf4.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.