Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11470
Title: Педагогіка та психологія: навчально-методичний посібник
Authors: Соловйов, Валерій
Soloviov, Valerii
Keywords: кафедра педагогіки та психології
"Педагогіка та психологія"
інформаційний обсяг дисципліни
анотація лекційних занять
теми практичних занять
самостійна робота
теми рефератів
глосарій
екзаменаційні вимоги
Issue Date: 2018
Publisher: Галич-Прес
Citation: Соловйов В. Ф. Педагогіка та психологія: навч.-метод. посіб. / В. Ф. Соловйов. – Львів : Галич-Прес, 2018. - 92с. - ISBN 978-617-7617-12-8.
Abstract: Навчально-методичний посібник розроблено на основі програми нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності: 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань: 22 Охорона здоров’я. У пропонованому друкованому виданні навчального посібника розкрито загальні засади педагогіки та психології з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Складається він із двох структурно цілісних частин. У першій з’ясовано основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання. Матеріал другої частини висвітлює основні категорії та актуальні методологічні проблеми сучасної психології, проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери особистості та функції спілкування, розкрито темперамент, характер, здібності індивідуальності. Містить термінологічний словник, запитання і завдання для закріплення матеріалу та актуалізації мисленнєвої діяльності. Адресований студентам вищих навчальних закладів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11470
ISBN: 978-617-7617-12-8
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соловйов В. Посібник.pdf981.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.