Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11029
Title: Rekreacyjno-uzdrowiskowa zaplecze balneologocznych kurortów Galicji Wschodnej
Authors: Bankowskij, Karl
Budzyn, Vira
Rybak, Ludmyla
Рибак, Людмила
Keywords: бальнеологічний курорт
рекреаційні фізичні навантаження
kurort balneologiczny
rekreacyjna aktywność fizyczna
Issue Date: 2018
Publisher: ЛДУФК
Citation: Bankowskij K. Rekreacyjno-uzdrowiskowa zaplecze balneologocznych kurortów Galicji Wschodnej / Karl Bankowskij, Vira Budzyn, Ludmyla Rybak // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. - С. 280-283.
Abstract: Historycznie zbadany rozwój rekreacyjno-wypoczynkowego zaplecza uzdrowisk balneologicznych Galicji wschodniej, jako dodatkowych środków leczniczych i uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych, umożliwiających zastosowanie w złożonym leczeniu pacjentów rekreatywnej aktywności fizycznej o różnych orientacjach.
Description: В історичному розрізі досліджено розвиток рекреаційно-оздоровчої бази бальнеологічних курортів східної Галичини, як додаткових лікувальних та оздоровчо-реабілітаційних засобів для їхніх пацієнтів, що дають змогу комплексно застосовувати у їхньому лікуванні рекреаційних фізичних навантажень різної спрямованості.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11029
Appears in Collections:"Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФтР_Розділ_6_13.pdf479.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.